Sixte Cambra: “Volem assolir el 20% de quota ferroviària al Port en els propers anys”

El Port de Barcelona és, des de fa anys, un dels pals de paller de l’economia catalana i ho ha de ser en el camí de sortida de la crisi. El seu president, Sixte Cambra, explica a ExportNews.cat l’estratègia exportadora que volen aplicar per aconseguir-ho.

Imatge del Port de Barcelona. Foto: Ramon Vilalta
El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra. Foto: O. Ferrer

Quin paper juga el Port de Barcelona en l’economia catalana?

-Barcelona és avui el primer centre logístic de distribució de la Mediterrània: en un radi de 5 quilòmetres s’integren un port altament diversificat i líder en diversos segments de trànsit; la principal zona d’activitats logístiques del sud d’Europa (ZAL); l’aeroport internacional del Prat; la Zona Franca; i el polígon industrial Pratenc.

I quin pes té en les ?

-El port és la principal infraestructura de transport i serveis de Catalunya i la gran plataforma per a la seva : el 77% dels sectors d’activitat econòmica catalans són clients del port i, en termes del valor de les mercaderies, el port encamina el 72% del comerç exterior marítim de Catalunya i el 24% del total espanyol. Actualment, més de 100 línies regulars connecten la capital catalana amb 300 ports dels cinc continents i és el primer de l’Estat per a tràfics internacionals.

[quote align=”center” color=”#999999″]”El 21% dels contenidors de comerç exterior del Port tenen el gegant asiàtic com a origen o destinació”[/quote]
Quines han estat les xifres del 2013? Com preveuen que evolucionin el 2014?

-Malgrat la situació econòmica el Port va tancar el passat exercici amb un balanç de tràfic positiu, que ha continuat millorant el 2014. Els creixements s’han produït en tots els segments de càrrega i han estat motivats per l’impuls del comerç exterior, principalment de les , gràcies a l’esforç de les empreses del nostre entorn per posicionar-se al mercat exterior i buscar perspectives de negoci a nous països, tot incrementant el grau d’obertura de la nostra economia.

Parli’ns del tràfic de contenidors.

En el que portem d’any el seu tràfic ha augmentat un 7% fins els 886.040 TEU (un TEU equival a un contenidor de 20 peus) i 22,5 milions de tones de mercaderia transportada, xifra que suposa un increment també del 7% respecte al mateix període de l’any anterior. Els contenidors d’exportació són els que tenen un pes més significatiu, ja que han arribat a la xifra de 279.477 TEU, tot i que l’augment més destacat l’han tingut els contenidors d’importació, que han crescut un 11%, fins assolir els 214.110 TEU.

I de vehicles?

-En aquest cas, amb un total de 386.869 unitats (6%), de nou el comerç exterior ha contribuït de manera significativa al creixement, ja que les exportacions d’automòbils han augmentat un 15% i les importacions s’han incrementat en un 8%. Cal destacar que l’exportació de vehicles ja supera en un 25% els nivells rècord de tràfic, que es van produir el 2008.

Quin és el mercat de referència del port?

-La Xina, amb prop de 115.000 TEU d’intercanvi. De fet, el 21% dels contenidors de comerç exterior del Port tenen el gegant asiàtic com a origen o destinació. Al rànquing dels principals socis comercials del port tenen un rol molt destacat les economies emergents, que estan experimentant un gran dinamisme en els seus intercanvis amb la capital catalana. Els principals increments es donen amb països com la Xina, Mèxic i Corea del Sud. Tot i tenir un volum d’intercanvis més modestos, han incrementat notablement els seus fluxos de comerç amb el Port de Barcelona altres països com ara Colòmbia (+44%), Tailàndia (+23%) o Bangla Desh (+50%).

[quote align=”left” color=”#999999″]”L’exportació de vehicles ja supera en un 25% els nivells rècord de tràfic, que es van produir el 2008″[/quote]

Quin paper juga el port en l’exportació de mercaderies? Serveix només per empreses catalanes i espanyoles?

-El Port de Barcelona va entendre fa anys que el seu desenvolupament futur no podia basar-se exclusivament en el seu mercat tradicional (Catalunya) sinó que havia de penetrar en una zona d’influència (hinterland) més extensa, on captar nous volums de càrrega i oferir serveis logístics a un nombre més elevat de clients.

Com han aplicat aquesta idea?

-El Port ha desenvolupat durant la darrera dècada el concepte conegut com a port en xarxa, consistent en l’establiment de terminals marítimes interiors a nodes clau del mercat peninsular i del sud de França. Es tracta de plataformes logístiques que posen tots els serveis de l’enclavament –i amb idèntic nivell de qualitat- a disposició de les empreses importadores i exportadores de l’interior del territori. A més, totes elles compten amb connexió ferroviària amb el recinte portuari per tal de transportar les mercaderies amb la màxima eficiència. En aquest sentit, el 2006 la quota ferroviària del Port es limitava a un 2,5% del total de contenidors d’importació i exportació, i al 2013 la inversió en infraestructura ferroviària i l’impuls de nous serveis per part dels operadors ha fet créixer la quota a l’11%. La previsió és assolir el 20% en els propers anys, aconseguint així un millor equilibri entre els modes de transport. Com també fem amb el transport marítim de curta distància.

Què vol dir?

-És l’anomenat Short Sea Shipping. És un sistema que permet treure camions de la carretera i transportar-los per mar, que és més eficient en termes de temps i cost i menys contaminant. Cada any es desvien més de 110.000 vehicles per aquest sistema, fet que ens fa líders a l’estat espanyol, i permet connectar amb Gènova, Civitavecchia, Livorno, Porto Torres, Tànger, Tunísia i Algèria.

Quina importància té el Port de Barcelona en les exportacions a nivell europeu? Amb quins ports competeix? Algesires? Rotterdam?

El Port de Barcelona destaca pel seu potencial per consolidar-se com la gran porta d’entrada del sud d’Europa per les mercaderies. Durant els darrers 20 anys s’ha preparat a consciència per assolir aquest objectiu estratègic i aprofitar les oportunitats que ofereix el nou centralisme del Mediterrani en els fluxos mundials de comerç. La nostra meta, més enllà de comparar-nos amb els ports del nord d’Europa, és esdevenir el principal hub logístic de la Mediterrània, és a dir, el primer centre de concentració, distribució i logística de càrregues del sud del continent.

Quins avantatges té aquest tipus de transport respecte els altres?

-Juntament amb el transport ferroviari, el transport marítim és econòmicament i mediambientalment la forma més eficient de viatjar i de transportar mercaderies. De fet, al voltant del 90% del comerç mundial es realitza per transport marítim. La capacitat d’emmagatzematge és molt elevada enfront a la resta de modes de transport i s’incrementa amb cada nova generació de vaixells. A més, permet transportar determinats materials i volums que en d’altres modes de transport no seria possible (hidrocarburs, mercaderies perilloses, etc).

Quin paper té el transport per mar en la sortida de la crisi?

-Des del Port de Barcelona creiem que l’activitat logística és una de les bases pel creixement de l’economia del país. L’activitat logística ja suposa un 5% aproximadament del conjunt de l’activitat econòmica a Catalunya i és un dels pocs sectors que, malgrat la crisi, manté el seu volum d’ocupació. Per això treballem per contribuir al posicionament i reconeixement de l’activitat logística com un dels sectors estratègics de Catalunya, juntament amb el turístic, els serveis, l’alimentari o el químic i ser una peça clau en la sortida de la crisi.

Quins reptes o problemàtiques té aquest tipus de transport?

-El negoci marítim està subjecte actualment a molts canvis. Els elevats preus del combustible, els factors mediambientals, la tendència al gegantisme dels vaixells i la concentració de les grans navilieres són només alguns dels factors que estan creant nous marcs de relació entre els actors de la cadena logística. No obstant això, des del Port de Barcelona treballem a fons per trobar la millor resposta o solució a cadascuna d’aquestes qüestions i seguir oferint un servei de qualitat, competitiu i adaptat a la situació actual.

[social type=”twitter” opacity=”dark”]http://www.twitter.com/jaumevb[/social] @jaumevb

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *