Jordi Bort, director de Prodeca: “De cada tres ampolles de vi que s’elaboren a Catalunya, dues es venen a l’exterior”

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#4f4f4f”]P[/dropcap]rodeca ofereix a la indústria alimentària catalana serveis de promoció comercial exterior i de suport al procés d’. En un moment de gran efervescència de la sortida de les empreses catalanes cap a mercats foranis, el director de Prodeca, Jordi Bort, fa un repàs a com veuen el sector.

-Quin paper juguen les empreses agroalimentàries en la bona marxa de les catalanes?

La indústria agroalimentària és el primer sector industrial de Catalunya en vendes i és un important generador de llocs de treball. Compta amb algunes grans empreses, que són bones locomotores, principalment empreses familiars, petites i mitjanes. Es tracta d’un sector clau en la recuperació econòmica del nostre país, doncs les exportacions del sector agroalimentari vers el total dels sectors ha representat el 2013 un 19,64% en volum i un 13,78% en valor. Al 2013 i respecte l’any anterior, les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 2,74% en valor mantenint el volum de l’any anterior. La taxa de cobertura del exterior s’ha situat en un 95,44%, un 3,69% més que al 2012. Aquestes dades refermen la consolidació d’un important nombre de companyies exportadores regulars i la fortalesa d’aquest sector.

-D’aquest sector, quins creu que són els productes estrella a l’hora de vendre a fora?

Per subsectors, el carni és el més dinàmic i el que aglutina la major part de les exportacions agroalimentàries catalanes pel que fa al valor i al volum (el 27,58% i el 16,79% respectivament). Les begudes, encapçalades pel sector vitivinícola, els olis i greixos i la fruita són els subsectors que segueixen en importància. Aquí, cal tenir en compte que de cada tres ampolles de vi que s’elaboren a Catalunya, dues es venen a l’exterior. Aquest és l’exemple més visible del dinamisme de les nostres empreses.

-Les empreses catalanes alimentàries exporten més o menys? Quina evolució han tingut?

En els últims anys ens hem convençut que cal ser presents en els mercats exteriors per poder créixer, tenint en compte que si una empresa no creix està condemnada a estancar-se. La diversificació de mercats es troba tan present en el dia a dia de les empreses catalanes que cada any hi ha un gruix important que s’inicien en alguna experiència exportadora. Exportar no és fàcil, i exportar de forma regular encara menys. Tot i així, les empreses catalanes principalment del sector agroalimentari, augmenten la seva quota exterior i en surten reforçades quant a competitivitat, és a dir, són més eficients i menys sensibles a les variacions d’un mercat determinat. En termes generals, el sector agroalimentari en el seu conjunt ha incrementat el valor de les exportacions un 45% en els últims cinc anys. Això, traduït, vol dir que si l’any 2009 cada català exportava 728 euros, l’any 2013 va exportar per valor de 933 euros.

-França, Alemanya i Itàlia lideren la taula dels principals destins. Hi ha algun lloc que estigui entre cella i cella dels empresaris catalans? I algun altre que encara es resisteixi a les empreses catalanes?

Els països que formen el nostre mercat natural són els que formen part de la Unió Europea. Són mercats consolidats que no es poden descuidar. Ara bé, les empreses cerquen contínuament noves oportunitats i les troben en àrees tan diferents com la Xina, Sudàfrica, Brasil, Colòmbia i els Estats Units o el Golf Pèrsic. Hem de dir que es tracta de mercats molt exigents. Per exemple, Japó. És un dels destins més sofisticats pel que fa a la demanda i un bon consumidor de productes catalans. Segons el producte hi ha mercats més interessants que altres però hem detectat un especial interès pels països emergents donat el seu potencial de creixement de consum alimentari i per tant la seva necessitat d’importar. És cert que hi ha mercats que presenten més dificultats a l’hora de permetre l’accés a productes importats. També és veritat que en aquests casos, les empreses catalanes es troben en condicions similars a la de competidors de l’entorn. En general, cal dir que la visió exterior dels productes catalans és positiva, tant pel que fa a la qualitat com al servei que ofereixen les empreses.

-Quin és el principal problema al que s’han d’enfrontar les empreses catalanes que volen vendre a l’exterior? Com pot ajudar la Generalitat? Sabeu si l’administració catalana està preparant alguna iniciativa per ajudar el sector?

Les empreses es troben en diferents estadis de maduresa respecte de la internacionalització. N’hi ha que disposen d’establiments a l’exterior, altres són presents en alguns mercats i comencen a obrir-ne de nous i d’altres s’inicien en l’exportació. També podem trobar empreses que van néixer amb una vocació internacional, i d’altres que han diversificat mercats perquè el domèstic es trobava estancat. I això no té tant a veure amb la dimensió de l’empresa, ni tan sols amb el tipus de producte, sinó amb l’estratègia general de l’empresa. És a dir, podem trobar diferències en la cursa per guanyar mercats i en l’esperit empresarial. Des de la Generalitat de Catalunya, i concretament des de Prodeca, que és l’eina que el Departament d’Agricultura posa a disposició del sector agroalimentari per a donar suport a la promoció exterior, hem de donar cobertura a tot el ventall de necessitats. Per això, posem a disposició de les empreses serveis de promoció exterior i també serveis d’assessorament, acompanyament, informació i formació. La voluntat és que les empreses vegin en el Departament d’Agricultura i Prodeca un aliat pròxim i àgil, que sàpiga donar resposta a una inquietud que ha de ser positiva per al conjunt de la nostra economia.

 

[social type=”twitter” opacity=”dark”]http://www.twitter.com/jaumevb[/social] @jaumevb

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *